LYDNAD

2 juli 2022 anordnar vi officiell lydnadstävling i klasserna Start och Lydnad 1.

Tävlingen startar kl. kl. 9.00.

Domare:
Startklass : Carin Bengtsson
Klass 1: Heidi Ljungbeck

Anmälan på SBK Tävling: https://sbktavling.se/competitions/38224
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 10 juni 2022.

Frågor?
Kontakta Bella Nimark på lydnad@hoganashund.com eller 076-828 72 86

PS. Håll utkik på hemsidan eller Facebook för uppdateringar.

Med reservation för domarändringar.