LYDNAD

Med hänsyn till det rådande smittläget samt de restriktioner som SKK har uttalat har vi beslutat att ställa in Höganäs hund 2020. Det är ett tungt och svårt beslut att ta men vi bedömer att detta är det bästa i nuvarande situation. Alla anmälningsavgifter återbetalas. Ta kontakt med vår kassör på kassor@hoganas-bk.se

Men vi kommer igen – tro inget annat! Boka helgen 26-27 juni 2021 för Kullabygdens största hundfest!

Frågor?
Kontakta Bella Nimark på lydnad@hoganashund.com eller 076-828 72 86

Med reservation för domarändringar.