EXTERIÖRBESKRIVNING

Den 3 juli 2022 anordnar vi exteriörbeskrivning för alla bruksraser.
Domare: Yvonne Brink

Beskrivningen startar kl. 8.00.

Anmälan på SBK Tävling: https://sbktavling.se/competitions/40692
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 11 juni 2022.

Tävlingsområdet öppnar 07:30 den 3 juli.

Frågor?
Kontakta Anette Stemark på exterior@hoganashund.com eller 0733-64 50 77.

PS. Håll utkik på hemsidan eller Facebook för uppdateringar.

Med reservation för domarändringar.