EXTERIÖRBESKRIVNING

Den 2 juli 2023 anordnar vi exteriörbeskrivning för alla bruksraser.
Domare: Läggs ut så snart det är klart.

Beskrivningen startar kl. 8.00.

Anmälan på SBK Tävling: https://sbktavling.se/competitions/40692
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 10 juni 2023.

Tävlingsområdet öppnar 07:30.

Frågor?
Kontakta Jenny Nord på exterior@hoganashund.com eller 073-344 30 34.

PS. Håll utkik på hemsidan eller Facebook för uppdateringar.

Med reservation för domarändringar.