EXTERIÖRBESKRIVNING

Den 30 juni 2024 anordnar vi exteriörbeskrivning för alla bruksraser.
Domare: Bo Wiberg.

OBS! Beskrivningen startar kl. 8.00.

Tävlingsområdet öppnar 07:30.

Frågor?
Kontakta Tilla Palmqvist på exterior@hoganashund.com eller 0733-94 87 89.

PS. Håll utkik på hemsidan eller Facebook för uppdateringar.

Välkomna!

Med reservation för domarändringar.